HƯƠNG KHÓI TRĂM NĂM

Sài Gòn,

Tháng ngày chớm giêng.

Tháng ngày của những bận rộn khắp chốn, của những mùi mứt bánh, của nhang đèn, của ồn ào màu tết về.

Chúng tôi chọn một sớm mai, chọn quẩn quanh những chốn nhang đèn cung kính, thả hồn vào chút mây khói, thả hồn vào những mái chùa, tượng phật đậm nét đẹp của một văn hoá người Hoa.

Đây là mái chùa Ôn Lăng yên bình giữa nhịp phố ồn ào.

Đây là mái chùa Thiên Hậu rộn ràng những chốn người sang.

 

Sài Gòn Tết về đẹp lắm,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.