Thẻ: <span>wander house</span>

NGÔI NHÀ LẠC LỐI MANG NHIỀU TƠ VƯƠNG MỘT THỜI
Bài viết

NGÔI NHÀ LẠC LỐI MANG NHIỀU TƠ VƯƠNG MỘT THỜI

Ngày trước, Wander House nằm ở khu Trần Nhật Duật nhỏ nhắn xinh xinh giữa khu phố yên tĩnh. Nơi ấy hàng đêm có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không gian thời gian như lắng đọng lại.