Thẻ: <span>hủ tiếu</span>

Sài Gòn – Thủ phủ của Hủ Tiếu
Bài viết

Sài Gòn – Thủ phủ của Hủ Tiếu

Dành cho Sài Gòn cái tên này thì chắc không sai, vì ở Sài Gòn có tới mấy chục loại hủ tiếu khác nhau, từ thân quen đến xa lạ mà có vài người ở xứ này còn chưa ăn bao giờ...