Thẻ: <span>đoan ngọ</span>

Kể Lại Phong Vị Bá Trạng
Bài viết

Kể Lại Phong Vị Bá Trạng

Bá Trạng
/肉粽/
Hay còn được quen gọi là bánh ú, là loại bánh truyền thống của người Hoa thường thấy trong dịp lễ tết Đoan Ngọ (mồng năm tháng năm)